ignition control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ignition control

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  điều chỉnh cháy

  xây dựng:

  sự điều chỉnh thắp sáng