ad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad.

Từ điển Anh Việt

 • ad

  /æd/

  * danh từ

  (thông tục) (viết tắt) của advertisement

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ad

  * kỹ thuật

  thích hợp

  điện lạnh:

  thành thạo

  toán & tin:

  Administrative Domain

Từ điển Anh Anh - Wordnet