adz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adz.

Từ điển Anh Việt

 • adz

  /ædz/

  * danh từ

  rìu lưỡi vòm

  * ngoại động từ

  đẽo bằng rìu lưỡi vòm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adz

  * kỹ thuật

  rìu lưỡi vòm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adz

  an edge tool used to cut and shape wood

  Synonyms: adze