adzhar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adzhar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adzhar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adzhar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adzhar

    an autonomous province of Georgia on the Black Sea

    Synonyms: Adzharia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).