adzharia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adzharia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adzharia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adzharia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adzharia

    Similar:

    adzhar: an autonomous province of Georgia on the Black Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).