adzing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adzing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adzing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adzing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adzing

    * kỹ thuật

    nối đối đầu