adz (e) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adz (e) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adz (e) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adz (e).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adz (e)

  * kỹ thuật

  bạt

  chẻ

  đẽo

  giũa

  gọt

  rìu lưỡi vòm

  xây dựng:

  bạt quanh

  đẽo quanh