adzuki bean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adzuki bean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adzuki bean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adzuki bean.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adzuki bean

    * kinh tế

    đậu atduki

Từ điển Anh Anh - Wordnet