adzed joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adzed joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adzed joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adzed joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adzed joint

    * kỹ thuật

    nối đối đầu