adm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adm.

Từ điển Anh Việt

  • adm

    (viết tắt của admiral) đô đốc