admissibly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admissibly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admissibly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admissibly.

Từ điển Anh Việt

  • admissibly

    xem admissible