adminiculum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adminiculum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adminiculum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adminiculum.

Từ điển Anh Việt

  • adminiculum

    * danh từ

    (động vật) gai vận động