adman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adman.

Từ điển Anh Việt

  • adman

    /'ædmən/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người chuyên viết quảng cáo, người chuyên vẽ quảng cáo, người làm nghề quảng cáo (hàng...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet