administrant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrant.

Từ điển Anh Việt

  • administrant

    xem administer