admission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admission.

Từ điển Anh Việt

 • admission

  /əd'miʃn/

  * danh từ

  sự nhận vào, sự thu nạp vào; sự kết nạp

  to get admission to the Academy: được nhận vào viện hàn lâm

  sự cho vào cửa, sự cho vào

  free admission: vào cửa không mất tiền

  admission by ticket: vào cửa phải có vé

  tiền vào cửa, tiền nhập học

  sự nhận, sự thú nhận

  to make full admission s: thú nhận hết

  (định ngữ) (kỹ thuật) nạp

  admission valve: van nạp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • admission

  * kỹ thuật

  nạp

  nhận

  sự cung cấp

  sự dẫn

  sự đưa vào

  sự hấp nạp

  sự nạp

  xây dựng:

  sự dẫn nạp

  cơ khí & công trình:

  sự tiến dao

  sự tiến vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet