admission cam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admission cam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admission cam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admission cam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • admission cam

    * kỹ thuật

    cam nạp