admass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admass.

Từ điển Anh Việt

 • admass

  /'ædməs/

  * danh từ

  quần chúng dễ bị thủ đoạn quảng cáo ảnh hưởng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • admass

  * kinh tế

  độc giả quảng cáo

  khán thính giả

  vây bủa quảng cáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • admass

  the segment of the public that is easily influenced by mass media (chiefly British)