admeasurer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admeasurer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admeasurer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admeasurer.

Từ điển Anh Việt

  • admeasurer

    xem admeasure