admix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admix.

Từ điển Anh Việt

 • admix

  /əd'miks/

  * ngoại động từ

  trộn lẫn, hỗn hợp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • admix

  * kinh tế

  trộn lẫn

  * kỹ thuật

  pha

  phụ gia

  sự pha trộn

  sự trộn lẫn

  trộn lẫn

  xây dựng:

  trộn lẫn với nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • admix

  mix or blend

  Hyaline casts were admixed with neutrophils