ad- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad-.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ad-

    * kỹ thuật

    y học:

    tiếp đấu ngữ chỉ hướng về hoặc gần adaxial (hướng về trục chính), adoral (hướng về miệng hoặc gần miệng)