ad-libber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad-libber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad-libber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad-libber.

Từ điển Anh Việt

  • ad-libber

    xem ad-lib