adieu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adieu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adieu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adieu.

Từ điển Anh Việt

 • adieu

  /ə'dju:/

  * thán từ

  từ biệt!; vĩnh biệt!

  * danh từ

  lời chào từ biệt; lời chào vĩnh biệt

  to make (take) one's adieu: chào từ biệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet