good-bye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

good-bye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm good-bye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của good-bye.

Từ điển Anh Việt

 • good-bye

  /gud'bai/

  * danh từ

  lời chào tạm biệt, lời chào từ biệt

  to say good-bye to somebody: chào từ biệt ai, chia tay ai

  to with (bid) someone good-bye: tạm biệt ai, từ biệt ai

  * thán từ

  tạm biệt

  good-bye for the present!: tạm biệt!

  good-bye to the holidays: tạm biệt những ngày hè! thôi thế là hết những ngày hè!

Từ điển Anh Anh - Wordnet