bye-bye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bye-bye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bye-bye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bye-bye.

Từ điển Anh Việt

 • bye-bye

  /'baibai/

  * danh từ

  huây roen cái giường

  to go to bye-bye: đi ngủ

  * thán từ

  chào tạm biệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet