adam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adam.

Từ điển Anh Việt

 • adam

  /'ædəm/

  * danh từ

  A-dam (con người đầu tiên, thuỷ tổ loài người)

  Adam's ale (wine)

  nước, nước lã

  Adam's apple

  (giải phẫu) trái cổ

  not to know someones from Adam

  không biết mặt mũi như thế nào

  the old Adam

  tình trạng già yếu quá rồi (của người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adam

  (Old Testament) in Judeo-Christian mythology; the first man and the husband of Eve and the progenitor of the human race

  Scottish architect who designed many public buildings in England and Scotland (1728-1792)

  Synonyms: Robert Adam

  street names for methylenedioxymethamphetamine

  Synonyms: ecstasy, XTC, go, disco biscuit, cristal, X, hug drug