adamantoblast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adamantoblast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adamantoblast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adamantoblast.

Từ điển Anh Việt

  • adamantoblast

    * danh từ

    tế bào men răng