adamantine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adamantine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adamantine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adamantine.

Từ điển Anh Việt

 • adamantine

  /,ædə'mæntain/

  * tính từ

  rắn như kim cương

  (nghĩa bóng) cứng rắn, sắt đá, gang thép

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adamantine

  * kỹ thuật

  rất cứng

  hóa học & vật liệu:

  ađamantin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adamantine

  consisting of or having the hardness of adamant

  having the hardness of a diamond

  Similar:

  adamant: impervious to pleas, persuasion, requests, reason; she would have none of him"- W.Churchill

  he is adamant in his refusal to change his mind

  Cynthia was inexorable

  an intransigent conservative opposed to every liberal tendency

  Synonyms: inexorable, intransigent