adamantine lustre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adamantine lustre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adamantine lustre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adamantine lustre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adamantine lustre

    * kỹ thuật

    ánh kim cương