ecstasy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ecstasy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ecstasy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ecstasy.

Từ điển Anh Việt

 • ecstasy

  /'ekstəsi/ (extasy) /'ekstəsi/

  * danh từ

  trạng thái mê ly

  an ecstasy of happiness: sự sướng mê

  (y học) trạng thái ngây ngất

  trạng thái thi tứ dạt dào

  trạng thái xuất thần, trạng thái nhập định

Từ điển Anh Anh - Wordnet