adic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adic.

Từ điển Anh Việt

  • adic

    ađic