adicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adicity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adicity

    * kỹ thuật

    hóa trị