ads nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ads nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ads giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ads.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ads

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ADS