adsorption bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorption bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorption bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorption bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adsorption bed

  * kỹ thuật

  lớp hấp phụ

  lớp hấp thụ

  điện lạnh:

  tầng hấp phụ