adsorbent layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorbent layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorbent layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorbent layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorbent layer

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lớp chất hấp phụ