adsorbent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorbent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorbent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorbent.

Từ điển Anh Việt

 • adsorbent

  /æd'sɔ:bənt/

  * tính từ

  (hoá học) hút bám

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adsorbent

  * kinh tế

  chất hấp thụ

  * kỹ thuật

  chất hấp thụ

  hút bám

  cơ khí & công trình:

  chất hút bám

  y học:

  chất hút bám, chất hấp phụ

  xây dựng:

  có tính hút bám

Từ điển Anh Anh - Wordnet