adsorbent filtering medium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorbent filtering medium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorbent filtering medium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorbent filtering medium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorbent filtering medium

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    môi trường lọc hấp thụ