adsl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsl.

Từ điển Anh Việt

  • adsl

    mạng thuê bao số không đồng bộ