adsl overhead channel (aoc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsl overhead channel (aoc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsl overhead channel (aoc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsl overhead channel (aoc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsl overhead channel (aoc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Kênh thông tin phụ của ADSL