advt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advt.

Từ điển Anh Việt

  • advt

    * danh từ

    (viết tắt của advertisment) quảng cáo