adad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adad

    Babylonian god of storms and wind

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).