adb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adb.

Từ điển Anh Việt

  • adb

    (vt của Apple Desktop Bus) Bus của máy tính để bàn Apple, bus ADB