adit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adit.

Từ điển Anh Việt

 • adit

  /'ædit/

  * danh từ

  đường vào, lối vào

  sự đến gần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adit

  * kỹ thuật

  đường vào

  lò bằng

  lò vào mỏ

  lối vào

  lối vào (đường hầm)

  mỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adit

  a nearly horizontal passage from the surface into a mine