adit end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adit end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adit end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adit end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adit end

    * kỹ thuật

    đáy lò