adobo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adobo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adobo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adobo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adobo

    a dish of marinated vegetables and meat or fish; served with rice

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).