adana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adana

    a city in southern Turkey on the Seyhan River

    Synonyms: Seyhan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).