adore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adore.

Từ điển Anh Việt

 • adore

  /ə'dɔ:/

  * ngoại động từ

  kính yêu, quý mến

  mê, thích, hết sức yêu chuộng, yêu thiết tha

  (thơ ca) tôn sùng, sùng bái, tôn thờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adore

  love intensely

  he just adored his wife