adorer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adorer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adorer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adorer.

Từ điển Anh Việt

 • adorer

  /ə'dɔ:rə/

  * danh từ

  người hâm mộ, người yêu chuộng, người yêu

  (thơ ca) người tôn sùng, người sùng bái, người tôn thờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adorer

  Similar:

  admirer: someone who admires a young woman

  she had many admirers