adored nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adored nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adored giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adored.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adored

  regarded with deep or rapturous love (especially as if for a god)

  adored grandchildren

  an idolized wife

  Synonyms: idolized, idolised, worshipped

  Similar:

  adore: love intensely

  he just adored his wife

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).