adt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adt.

Từ điển Anh Việt

  • adt

    * (viết tắt)

    thời gian ban ngày ở Đại Tây Dương (Atlantic Daylight Time)