adige nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adige nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adige giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adige.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adige

    a river in northern Italy that flows southeast into the Adriatic Sea

    Verona is on the Adige

    Synonyms: River Adige

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).